top of page

Prijslijst taxidermie

Deze prijsindicatie is gebaseerd op de grootte en moeilijkheid van het dier (vette dieren en dieren met veel schade zullen duurder zijn om op te laten zetten). De prijzen beginnen vanaf €125. Dit zijn de prijzen wanneer je het dier zelf aanlevert.

Als je een vogel met open vleugels wil laten opzetten, komt hier een meerkost bij van 20%

​​

Vogels (grootte vergelijkbaar met)                                             Zoogdieren (grootte vergelijkbaar met)

Pimpelmees/koolmees/vink

Grasparkiet/kanarie

Spreeuw/merel/ijsvogel

Ekster/kauw/sperwer/steenuil/houtsnip/specht

Kraai/papegaai/meeuw

Kerkuil/bosuil/ransuil

Fazant/eenden/buizerd

Reiger/aalscholver

Gans

Zwaan

185

190 

220

240

250

260

290

415

435

880

Mol

Cavia/konijn (klein)

Eekhoorn

Konijn (normaal)

Vos (borststuk)

Ree (borststuk)

Vos

Edelhert (borststuk)

Ree

140

195

215

275

415

435

650

935

1045

OPGELET! 

Inheemse dieren uit het wild mogen niet zomaar opgezet worden. Voor deze dieren moet er een 'Afwijking op het Soortenbesluit' aangevraagd worden.

Dieren die op de CITES lijst staan moeten geringd of gechipt zijn en vergezeld zijn van het correcte CITES document indien nodig (bijlage A).

Huisdieren mogen opgezet worden zonder documenten.

bottom of page