Prijslijst taxidermie

Deze prijsindicatie is gebaseerd op de grootte en moeilijkheid van het dier (vette dieren en dieren met veel schade zullen duurder zijn om op te laten zetten). De prijzen beginnen vanaf €125. Dit zijn de prijzen wanneer je het dier zelf aanlevert.

Vogels (grootte vergelijkbaar met)                                             Zoogdieren (grootte vergelijkbaar met)

Pimpelmees/koolmees/vink

Grasparkiet/kanarie

Spreeuw/merel/ijsvogel

Ekster/kauw/sperwer/steenuil/houtsnip/specht

Kraai/papegaai/meeuw

Kerkuil/bosuil/ransuil

Fazant/eenden/buizerd

Reiger/aalscholver

Gans

Zwaan

165

170 

200

215

225

235

260

375

395

800

Mol

Cavia/konijn (klein)

Eekhoorn

Konijn (normaal)

Vos (borststuk)

Ree (borststuk)

Vos

Edelhert (borststuk)

Ree

125

175

195

250

375

395

500

850

950

OPGELET! 

Inheemse dieren uit het wild mogen niet zomaar opgezet worden. Voor deze dieren moet er een 'Afwijking op het Soortenbesluit' aangevraagd worden.

Dieren die op de CITES lijst staan moeten geringd of gechipt zijn en vergezeld zijn van het correcte CITES document indien nodig (bijlage A).

Huisdieren mogen opgezet worden zonder documenten.